ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1974: 26 tétel lapozás: 1-26

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

(n. n.) Ceangău. [Csángó.] In: Canarache, Ana - Breban, Vasile (red.): Mic dicţionar al limbii române. [A román nyelv kisszótára.] Editura Ştiinţifică. Bucureşti, 1974. 112.

BEKE György: Feketeügy. Eminescu Könyvkiadó. Bukarest, 1974.

BEKE György: Barangolás Moldvában. Hargita Kalendárium. 1974. 44-48.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Kallós Zoltán, a népköltési gyűjtő. Honismereti Híradó. II. évf. (1974) 1. sz. 44-48.

BEKE György: Lakatos Demeter. Utunk. XXIX. évf. (1974) 36. sz. 2.

CZEGŐ Zoltán: A Szeret vizén. Lakatos Demeter nemrég elhunyt csángó költő emlékére. Brassói Lapok. mai.74

GYARMATH János: Hul zseng mindig nóta lankákban. Látogatóban Lakatos Demeter csángó népi költőnél. Előre. 1974. aug. 22.

GYARMATH János: Lakatos Demeter "stafírungja". Előre. 1974. szept. 15.

LAKATOS Demeter: Sokszor. Tanácsi Építő. 1974. nov. 5.

ARTIMON, Alexandru: Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII. descoperit la Cleja (jud. Bacău). [XVII-XVIII. századi pénzlelet Klézsén (Bákó megyében).] Carpica. VI. évf. (1973-1974) 101-106.

(n. n.) Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva istorică centrală a statului. Vol. I-V. (1387-1720) [Az állami központi történelmi archívum moldvai dokumentumainak katalógusa. Vol. I-V. (1387-1720).] Direcţia Arhivelor Statului. Bucureşti, 1957-1974.

ÁGH BIRÓ Béla: Csángótörténelem. Magyarország. (1974) 2. sz. 24.

STOICESCU, Nicolae: Repertoriul Bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova. [Moldva középkori településeinek és műemlékeinek repertóriuma.] Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional-Biblioteca Documentelor Istorice din România. Bucureşti, 1974.

FOKY István: Csángó ara szájában vizet tart... Magyar Képes Újság. (1974) 2. sz. 9.

DOMOKOS Pál Péter: Dies concussionis ovorum. Ethnographia. LXXXV. évf. (1974) 2-3. sz. 384-389.

KALLÓS Zoltán: Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Gyűjtötte és a magyarázó szójegyzéket írta: Kallós Zoltán. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Szabó T. Attila. Zenei mutató Jagamas János. Magyar Helikon-Európa Kiadó. Budapest, 1974.

FARAGÓ József: A kétnyelvű mesemondók repertoárjának nyelvi megoszlásáról. Hungarológiai Közlemények. VI. évf. (1974) 18. sz. 69-73.

FARAGÓ József - JAGAMAS János: Romániai magyar népdalok. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1974.

ERDÉLYI Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék... Archaikus népi imádságok. [Kanyar József (szerk.) Somogyi Almanach 19-21.] Kaposvár, 1974.

LACZKÓ István: A tizenhárom család. In: Hoppál Mihály - Küllős Imola - Manga János (szerk.): "Emlékül hagyom az unokáknak, dédunokáknak, lássák, hogyan éltünk, s hogy az o életük szebb legyen egyszer..." Önéletírások. Gondolat Kiadó. Budapest, 1974. 311-345.

MARTIN György: A magyar nép táncai. (Magyar Népművészet 7) Corvina Kiadó. Budapest, 1974.

MARTIN György: Ungarische Volkstänze. [A magyar nép táncai.] Corvina Verlag. Budapest, 1974.

MARTIN György: Hungarian Folk Dances. [A magyar nép táncai.] Corvina Press. Budapest, 1974.

MARTIN György: Le Danses Populaires Hongroises. [A magyar nép táncai.] Corvina Kiadó. Budapest, 1974.

GHEŢIE, Ioan - MAREŞ, Alexandru: Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea. [A dákoromán nyelvek a XVI. században.] Bucureşti, 1974.

MÁRTON Gyula: Igetövek, igei jelek és személyragok a moldvai csángó nyelvjárásban. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1974.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék